Internasjonalt samarbeid

European Microfinance Network

Mikrofinans Norge samarbeider med en rekke organisasjoner på nordisk og europeisk nivå for å bedre vilkårene for mikrofinansiering og finansiell og økonomisk inkludering.

Europeisk samarbeid

Interreg Europe prosjektet ATM – Access to Microfinance for SMEs http://www.interregeurope.eu/atmforsmes/ er et samarbeidsprosjekt som går over 5 år fra april 2016 til mars 2021. Kartet i linken viser full oversikt over alle 9 partnere med deres 9 policy programmer. For oss i Norge er samarbeidet med Follo Rådet og ulike innovasjonsmiljøer i regionen viktig, bl.a. gjennom møter i en referansegruppe. Følgende målsetting er satt for vår del av prosjektet i forhold til policy:

The Cooperation Platform for Business Development in the Follo Region is a policy instrument developed among 7 municipalities in the Follo region.

The main objective of The Follo Joint board with this strategy is to contribute to strengthening Follo as business region so that the region’s economies can be triggered,by:

Goal 1: Develop an innovative business and scientific community who are international leader in bio-economy.

Goal 2: Assist more entrepreneurs with establishing new enterprises

Reasons for improving the policy instrument:

The process of developing a action plan for business development in the region has just started, and this action plan will support the goals of the cooperation platform in order to build an innovative business and knowledge based environment in the region. The Action plan on business development in the Follo Region is meant to be a very action oriented practical strategy document that will outline several relevant tools and ways of reaching the general goal of developing a more favourable environment in the region, and also towards reducing the risk of investing in the early phase of new businesses. Lack of risk-willing capital is seen as one of the most important barriers for innovation and business creation from the idea to early stage development. Responsibility among the actors will be shared, and there will be cooperation with enterprises, private NGO’s (such as Microfinance Norway) and other actors.

Mer tilgang til finansiering for de minste foretakene står i sentrum for Mikrofinans Norges engasjement innen dette prosjektet.

 

Mikrofinans Norge er medlem av European Microfinance Network (EMN) og har via dem deltatt i ulike europeiske samarbeidsprosjekter.

Fostering Gender Equality: Meeting the Entrepreneurship and Microfinance Challenge (2006 – 2007)
I dette prosjektet har EMN og Mikrofinans Norge som en av 9 partnere jobbet med å forbedre mikrofinans tilbydernes evne til å nå kvinnelige entreprenører. Prosjektpartnerne delte erfaringer om beste praksis, gjennomført pilotprosjekter og forsket på det ytre miljøet som påvirker kvinners entreprenørskap.

Financial Education for Vulnerable Adults – FEVA (2007 – 2009)
I partnerskap med EMN og organisasjoner fra øst- og vest Europa har vi i dette prosjektet samarbeidet om å øke den økonomiske kompetansen til finansielt- og sosialt ekskluderte grupper i Europa. I prosjektet er dette gjort ved å øke tilgangen til kunnskap om voksnes læring metodikk, spre leveringsmodeller for å nå et stort antall stønadsmottakere og gi en plattform for utveksling av erfaringer og god praksis.

Nordisk samarbeid

Nordisk Mikrofinans Nettverk
Mikrofinans Norge samarbeider i dag med Mikrofinansintitutet i Sverige (MFI) og Dansk forum for Mikrofinans (DFM) for utvikling og formalisering av et nordisk mikrofinansnettverk. Hensikten med dette nettverket er å styrke nordiske mikrofinansinstitusjoner gjennom utveksling av faglig og organisatorisk kompetanse samt skape en sterkere plattform for de respektive organisasjoners interessearbeid i deres hjemland (link til hjemmeside). Prosjektet er finansiert av Nordisk ministerråds utdanningsprogram Nordplus (http://www.nordplusonline.org/).