Vår Historie

Foreningen Mikrofinans Norge er en ideel medlemsbasert forening. Fra 23/7 – 2014 ble foreningen også eier av det nye ideelle lånefondet Mikrofinans Norge AS. Vi driver sosialt entreprenørskap i praksis. Gjennom forløpere til dette miko-lånefondet har virksomheten siden 1996 lånt ut ca. NOK 5 mill lånt ut, fordelt på ca.150 næringslån til små bedrifter i oppstartsfasen. Utlånskapitalen er stilt til disposisjon av Innovasjon Norge, UDI, Trondheim Kommune og Drammen Kommune.
Mikrofinans Norge har en historie som går tilbake til desember 1996 da “Selvhjelpsprosjektet – Nettverkskreditt til flyktninger og innvandrere” ble opprettet av Unni Beate Sekkesæter som da jobbet i Norsk Folkehjelp. Fram til 2003 lå prosjektet under Norsk Folkehjelp som del av deres virksomhet. Men fra april 2003 ble virksomheten organisert som et selvstendig samvirke, Nettverkskreditt BA. I 2010 skiftet vi navn til Mikrofinans Norge og ble samtidig endret til forening med medlemmer.

Siden 1996 har virksomheten gjennom prosjekt i Norsk Folkehjelp, senere gjennom Nettverkskreditt BA og fra 2010 gjennom foreningen Mikrofinans Norge bistått ca. 1300 gründere i tidlig utviklingsfase med kursing, veilending og for noen også lån til næringsvirksomhet. Vi har vært partner i en rekke EU prosjekter, og arrangert en stor konferanse i 2006 på Kolbotn (KOLBEN Kulturhus) med 140 deltakere fra 33 land i samarbeid med European Microfinance Network med bl.a. Erna Solberg og rep. Fra Grameen Bank til stede. Se Oslo conference final report og prosjekt rapport. Vi var aktivt med å arrangere event knyttet til Nobels Fredspris for 550 deltakere på Høyskolen i Oslo med hele Grameen Nobel delegasjonen i desember 2006. Andre internasjonale prosjekter og konferanser har vi vært med i/med arrangør for er bl.a. “Fostering Gender Equality: Meeting the Entrepreneurship and Microfinance Challenge” og workshops under EMN konferanser. Sist men ikke minst arrangerte vi i samarbeid med Grameen Creative Lab den 19/3-2015 European Social Business Forum med bl.a. Muhammad Yunus som hovedtaler. Se mer info på www.esbf2015.com Vi har holdt en rekke etablererkurs rettet mot innvandrere og andre grundere, og holdt økonomikurs for innsatte i fengsel og de som nettop har sonet i samarbeid med Røde Kors Nettverk etter soning. Vi har etablert 66 nettverksgrupper med 3-5 personer i hver gjennom tidene.
Se mer om vår historie I dette utdraget av boken “Fra Almisser til Verdighet” skrevet av styremedlem Guri C. Wiggen