Styre og rådgivende gruppe

Foreningen Mikrofinans Norge -MFN har et styre og en rådgivende gruppe bestående av personer med kompetanse/nettverk innen feltet vi jobber med. I den fasen organisasjonen er i  med oppbyggingen av vårt nye egne lånefond (Mikrofinans Norge AS) for våre kunder er denne kompetansen svært viktig.

Det nye styret for Foreningen Mikrofinans Norge valgt 20/12-2016 består av:

Styreleder: Unni Beate Sekkesæter – Sosialentreprenør gjennom 17 år. grunnlegger av virksomheten I 1996 som prosjekt I Norsk Folkehjelp. Hun har stort internasjonalt nettverk innen mikrofinans og sosialt entreprenørskap og avslutter I disse dager en doktorgrad om mikrofinans I USA, England og Norge.

Styremedlem: Everlinn Larsen – Rådgiver med lang livserfaring

Styremedlem: Magdi Garas – Kokk, og tidligere selvstendig næringsdrivende innen IT. Medlem gjennom mange år.

Styremedlem: Liv Johansen – gründer i oppstartsfasen med spennende produkter innen velvære.

Styremedlem: Inger Sigfridsson – Rådgiver, Kirkens Bymisjon og aktiv innen frivillig arbeid for Roms rettigheter

Varamedlem: Bodil Gudrun Maal –Initiativtaker for nettverkskreditt ordningen i Norge med grupper i Lofoten etablert fra 1992, jobber i NORAD med kvinnerettede prosjekter i bistand.

Varamedlem: Nils Svedsøy – Konsulent innnen næringsutvikling og økonomi – tidligere næringsbanksjef

 

Vårt nye lånefond Mikrofinans Norge AS (stiftet 23/7-2014) har følgende styremedlemmer:

Styremedlem:

Styreleder:  Unni Beate Sekkesæter – Sosialentreprenør gjennom 19 år. grunnlegger av virksomheten i 1996 som prosjekt I Norsk Folkehjelp. Hun har stort internasjonalt nettverk innen mikrofinans og sosialt entreprenørskap og avslutter I disse dager en doktorgrad om mikrofinans I USA, England og Norge.

Styremedlem:Guri Charlotte Wiggen – Journalist, erfaring fra mikrofinans internasjonalt og forfatter av den første boken om mikrofinans på norsk.

Styremedlem: Kissima Basse – Næringsdrivende med internasjonale forretningsforbindelser innen miljø, utvikling og grønn teknologi.

Rådgivende gruppe:

Ingrid Stange er grunnlegger og leder av Partnership for Change hvor MFN også har deltatt aktivt med workshops. PfC er en stiftelse som har som målsetting å inspirere, knytte kontakter og handle I forhold til sosial innovasjon (www.pfchange.org ). Hun er også med som Ashoka support nettverks medlem og er partner i Acumen fund, og er sitfter og styreleder i Aung San Suu Kyi World Freedom fund, et sosialt innovasjonsfond som arbeider i sårbare stater i tredje verden.

Tidligere styreleder Øistin Garcia dePresno har blitt med videre i vår rådgivende gruppe. Han har mange års erfaring fra oppbygging av Strømmestiftelsen som viktig aktør innen mikrofinans og næringsutviklign internasjonalt. Nå driver han organisasjonen NORACTA med fokus på utvikling i Kenya.

Andreas Bomann-Larsen har 12 års erfaring som finansanalytiker og porteføljeforvalter i finansbransjen i Norden. Han er i dag daglig leder i forvaltningsselskapet BL Capital som han etablerte i 2013. Han har 18 års privat og profesjonell erfaring innen investeringer og venture capital og er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Andreas er også sosial entreprenør gjennom sitt engasjement som grunnlegger av Prospera-nettverket.