For øyeblikket er vi i en situasjon hvor vi ikke har mulighet til å tilby mikrolån før vårt nye lånefond er ferdig etablert. Vi har siden 2005 gitt alle våre mikrolån i samarbeid med Cultura Bank og fra 2009 i samarbeid med Cultura Garantifond. Vi har i perioden 2006-2012 også hatt tilgang til en Mikrokreditt garantiorning via EIF – Det Europeiske Mikrofinansfondet som har dekket inntil 75% av evt. tap. Nå er siste periode for denne garantiordingen ferdig, og MFN og Cultura bank ønsker å avslutte samarbeidet. MFN skal snart begynne å tilby mikrolån gjennom et eget mikrofinans lånefond, Mikrofinans Norge AS (ideelt AS) som vi er i ferd med å innhente kapital. For mer informasjon om våre låneprodukter, se vår låneportal www.credinfo.no hvor vi bl.a. har nettbasert lånesøknad. Ta kontakt med vår administrasjon for å få påloggingsinformasjon (bare for våre medlemmer).