Veiledning

2013-12-16 20.39.19
Nettverksgrupper
En viktig del av vår virksomhet består i å veilede våre kunder for å være med å bidra til mest mulig vellykket etablering og drift av deres næringsvirksomhet. Vi tilbyr veiledning i såkallte “Nettverksgrupper” med 3-7 medlmmer. I disse gruppene bygges viktige relasjoner som styrker muligheter til å lykkes i markedet. Medlemmene er med å støtte og bistå hverandre med nettverk, erfaringer, råd osv. Vanligvis er en bedriftsrådgiver fra MFN med på gruppemøtene, men nettverksgruppene har også møter på egenhånd.

Individuell veiledning/coaching
I forbindelse med lånesøknader og i forbindelse med etablererkurs gir vi også individuell veiledning i forhold til bl.a. budsjett, foretningsplan og vurdering av markedsmuligheter. Vi har også møter individulet med nye interesserte personer, men også felles informasjonsmøter for disse.

Samfunnsansvar – CSR konsulentvirksomhet og veiledning
Vi kommer gjerne på besøk til andre organisasjoner og bedrifter for å fortelle om virksomheten vår. Vi liker også å arbeide i partnerskap på tvers av sektorer, offentlig/privat og med næringsliv. Vår virksomhet inkluderer mye som handler om samfunnsansvar, og vi veileder gjerne bedrifter og offentlige etater om hvordan de kan engasjere seg i forhold til samfunnsansvar, sosialt entreprenørskap og innovasjon.

Etablererforum og andre arrangementer
Vårt nettverksmøte “Etablererforum” hver måned er også et sted å få nye gode kontakter, møte andre medlemmer, møte relevante innledere om ulike næringsrelaterte temaer. Av og til holder vi også messe/marked for våre medlemmer hvor publikum kan oppleve mangfoldet av produkter & tjenester som våre kunder har å tilby.

I tiden som kommer vil vi bygge et nettverk av frivillige mentorer som også vil kunne bidra med veiledning til våre kunder. Er du interessert i å bidra så ta kontakt!