Om oss

Vi driver sosialt entreprenørskap i praksis og jobber for bedre økonomisk og finansiell inkludering i Norge

Mikrofinans Norge arbeider for å øke privatpersoners muligheter og selvrealisering gjennom å starte egen bedrift og forbedre egen økonomi. På den ene siden jobber vi for å forbedre muligheter for norske grundere ved økt kompetanse, bedre finansieringsmuligheter og bedre samfunnsmessige rammevilkår. På den andre siden jobber vi for bedre forståelse og planlegging av privat økonomi, og økte økonomiske muligheter.

Mikrofinans Norge består snart av to formelle enheter som jobber under ett. Foreningen Mikrofinans Norge og Mikrofinans Norge A/S som etableres tidlig I 2014. Foreningen er en interesse, kompetanse og service organisasjon innen entreprenørskap og inkluderende økonomi. Mikrofinans Norge A/S skal bli et finansieringsselskap, organisert som et ideelt A/S, som yter næringslån til mindre foretak– dvs. mikrofinansiering til entreprenører. Foreningen skal eie finansieringsselskapet i sin helhet.

Kompetanse, kreativitet og gode nettverk er nøkkelen for å lykkes med en forretningside

For at gode ideer skal realiseres og bli levedyktig trenger grundere mest mulig god informasjon om ideutvikling, oppstartsprosessen og drift. Både forretningskompetanse og utvikling av personlig lederkompetanse er viktige forutsetninger for å lykkes. Underveis er gode veiledere og sparringspartnere i form av andre grundere til god hjelp.

Vi ønsker at entreprenører skal lykkes med sine drømmer og ideer. Våre arrangementer, kurs og veiledning vil gi god hjelp på veien.