Nå er alt klart for å lansere lånefondet Mikrofinans Norge AS

Nå er alt klart for å lansere lånefondet Mikrofinans Norge AS

Den 13/12-2016 fikk omsider vårt ideele AS, Mikrofinans Norge AS tillatelse fra Finanstyilsynet og Finansdepartementet til å drive med utlånsvirksomhet til medlemmer av Foreningen Mikrofinans Norge. Vi har ventet på tillatelsen i to år, så det var gledelig å omsider få tillatelsen på plass. I denne artikkelen i Sparbankbladet skriver Advokat Knut Størmer Endre fra Deloitte om hvorfor mikrofinans kan spille en viktig rolle for oppstartsbedrifter framover. Vi søker nå samarbeidsparnere i forhold til innlån/gave kapital til fondet som har dette fomålet:

“Selskapet er et ideelt aksjeselskap med allmennyttig og sosial karakter. Selskapets formål er å yte lån og andre tjenester til personer og virksomheter som er medlemmer av Foreningen Mikrofinans Norge og som ikke kvalifiserer til lån fra banker eller andre finansinstitusjoner. Selskapet skal ikke konkurrere med banker eller andre finansinstitusjoner. Selskapet har ikke erverv eller annen økonomisk vinning til formål og kan ikke dele ut utbytte til sine aksjonærer. Eventuelt overskudd i selskapet skal reinvesteres i tråd med formålet.”

For å bli medlem, send kr 500 til vipps nummer  89562 eller bruk konto nummer 6242 05 66080 og merk Medlem

Slide1Slide2

Written by Unni Beate Sekkesæter

Leave a reply