Nå er alt klart for å lansere lånefondet Mikrofinans Norge AS

Nå er alt klart for å lansere lånefondet Mikrofinans Norge AS

Den 13/12-2016 fikk omsider vårt ideele AS, Mikrofinans Norge AS tillatelse fra Finanstyilsynet og Finansdepartementet til å drive med utlånsvirksomhet til medlemmer av Foreningen Mikrofinans Norge. Vi har ventet på tillatelsen i to år, så det var gledelig å omsider få tillatelsen på plass. I denne artikkelen i Sparbankbladet skriver Advokat Knut Størmer Endre fra Deloitte om hvorfor mikrofinans kan…
read more →